Kinderverblijf Glorieux
Architectuuropdracht
Hieronder kan U de nodige informatie terugvinden mbt de architectuuropdracht.

 Titel  Publicatiedatum Type
 1. Aankondiging architectenopdracht in Bulletin der Aanbesteding Europees Publicatieblad 17/12/2013
 2. Bestek: CKG.VIPA.KG683-0-MV
 Open offertevraag
 Deel 1: Algemeen
 Deel 2: Gunning van de opdracht
 Deel 3: Uitvoeringsregels
17/12/2013
 3. Aanpassing verdelingsschaal voor aan de ontwerper verschuldigd ereloon - beslissing dd 09.01.2014 09/01/2014