Kinderverblijf Glorieux
Organiserend bestuur
Het Kinderverblijf Glorieux is een organisatie van vzw Werken Glorieux.
Postadres: Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse; tel. 055/23 30 11.
Contactpersoon van het organiserend bestuur is Mr. C. De Wolf, voorzitter van de Raad van Bestuur.