Kinderverblijf Glorieux
Gemandateerde voorziening voor flexibele en occasionele opvang (GMV)
De afdeling kinderopvang van het kinderverblijf Glorieux is erkend als gemandateerde voorziening voor flexibele en occasionele opvang voor de zorgregio Ronse.

Wat houdt dit in?
Ouders uit Ronse of Kluisbergen die op zoek zijn naar occasionele en/of flexibele opvang voor hun kinderen tot 12 jaar, kunnen hun vraag richten naar het kinderverblijf Glorieux. De coördinator van de gemandateerde voorziening geeft aan de ouders een toelichting over mogelijke opvangvormen in de regio en samen zoeken ze naar de meest haalbare en wenselijke opvang voor het kind.

Wat is flexibele opvang?
Opvang van niet schoolgaande of schoolgaande kinderen buiten de openingsdagen en -uren van de gewone dagopvang.

Wat is occasionele opvang?
Dagopvang van een kind gedurende maximum 6 maanden, om één van de volgende redenen: de ouder werkt niet en volgt een opleiding of werkt niet en vindt plots werk of neemt deel aan een sollicitatie. Het kan ook gaan over een acute crisissituatie of behoefte aan draaglastvermindering in het gezin of over sociale en/of pedagogische motieven waarbij dagopvang van het kind buiten het gezin wenselijk is.

Contactpersoon gemandateerde voorziening?
Coördinator GMV: Veerle De Leeuw
Tel: 055/23 37 66
veerle.deleeuw@werken-glorieux.be